W czym mogę Ci pomóc?

Wsparcie

psychologiczne

Wsparcie psychologiczne

To indywidualny kontakt w formie: Rozmowy telefonicznej, videorozmowy lub spotkania na żywo, podczas którego możesz lepiej poznać samego siebie oraz dowiedzieć się, jak radzić sobie z problemami które właśnie przeżywasz. To 50 minutowe rozmowy, w czasie których rozmawiamy o Twoich aktualnych trudnościach oraz emocjach, które przeżywasz 

Psychoterapia Uzależnień

Psychoterapia Współuzależnienia i DoRosłych dzieci alkoholików

strefa wojownika i wojowniczki

Psychoterapia Uzależnień

,,Kiedy przyjemność zamienia się w nawyk, który powoduje cierpienie, staje się on uzależnieniem". Psychoterapia Uzależnień skierowana jest dla wszystkich osób, które zastanawiają się, czy ich zachowanie nie świadczy o uzależnieniu oraz dla tych, które wiedzą, że są osobami uzależnionymi i chciałyby się nauczyć radzić sobie ze swoim uzależnieniem 

Psychoterapia WSpółuzależnienia lub dla dorosłych dzieci alkoholików

 

Forma pomocy skierowana do osób będących w relacji z osobą uzależnioną oraz wychowanych w domu, gdzie przynajmniej jeden z rodziców nadużywał alkoholu

                                 Psycholog

                   Psychoterapeuta Uzależnień 

   Monika Zawłocka

 

Psycholog online Monika Zawłocka

Strefa wojownika/wojowniczki

Strefa wojownika i wojowniczki, to miejsce,  gdzie osoby uzależnione oraz członkowie ich rodzin (partnerzy/pełnoletnie dzieci) Mogą skorzystać z gotowych materiałów, które pomogą im zrozumieć dlaczego dotykają ich niektóre problemy, jak przezwyciężyć własną bezradność, 
a przede wszystkim coś zmienić i odnaleźć spokój wewnętrzny. Strefy składają się z gotowych materiałów do poczytania, odsłuchania i pobrania, jak również szkoleń i wyzwań ułatwiających samodzielną zmianę sytuacji