W czym mogę Ci pomóc?

Wsparcie

psychologiczne

Wsparcie psychologiczne

 

To indywidualny kontakt w formie: Rozmowy telefonicznej, videorozmowy lub spotkania na żywo, podczas którego możesz lepiej poznać samego siebie oraz dowiedzieć się, jak radzić sobie z problemami które właśnie przeżywasz. To 50 minutowe rozmowy, w czasie których rozmawiamy o Twoich aktualnych trudnościach oraz emocjach, które przeżywasz 

Psychoterapia Uzależnień

Psychoterapia

Członków rodzin osób uzależnionych

Psychodietetyka

Psychoterapia Uzależnień

 

,,Kiedy przyjemność zamienia się w nawyk, który powoduje cierpienie, staje się on uzależnieniem". Psychoterapia Uzależnień skierowana jest dla wszystkich osób, które zastanawiają się, czy ich zachowanie nie świadczy o uzależnieniu oraz dla tych, które wiedzą, że są osobami uzależnionymi  i chciałyby nauczyć się radzić sobie ze swoim uzależnieniem 

Psychoterapia Członków rodzin osób uzależnionych

 

Forma pomocy skierowana do osób będących w relacji z osobą uzależnioną oraz wychowanych w domu, gdzie przynajmniej jeden z rodziców nadużywał alkoholu

Psycholog

Psychodietetyk                Psychoterapeuta Uzależnień 

 

 

Psycholog online Monika Zawłocka

Strefa wojownika/wojowniczki

Strefa wojownika i wojowniczki, to miejsce,  gdzie osoby uzależnione oraz członkowie ich rodzin (partnerzy/pełnoletnie dzieci) Mogą skorzystać z gotowych materiałów, które pomogą im zrozumieć dlaczego dotykają ich niektóre problemy, jak przezwyciężyć własną bezradność, a przede wszystkim coś zmienić i odnaleźć spokój wewnętrzny. Strefy składają się z gotowych materiałów do poczytania, odsłuchania i pobrania, jak również szkoleń i wyzwań ułatwiających samodzielną zmianę sytuacji

To forma pomocy polegająca na połączeniu terapii i wsparcia psychologicznego polegającego na zrozumieniu swoich nawyków żywieniowych, przyczyn niewłaściwego odżywiania się oraz sposobów radzenia sobie z problemami, z wiedzą na temat zdrowych sposobów odżywiania się, wpływu odżywiania się na powstawanie oraz utrzymywanie problemów zdrowotnych oraz znaczenia diety w utrzymywaniu dobrego samopoczucia psychicznego oraz fizycznego. Psychodietetyk to osoba, która łączy prowadzenie terapii z układaniem specjalistycznej diety dla swoich klientów.

Psychodietetyka