Psycholog

Psychodietetyk                Psychoterapeuta Uzależnień 

 

 

Psycholog online Monika Zawłocka

Uzależnienie od drugiej osoby

Według Robina Norwood obsesyjna miłość, to relacja, w której ,,normalna" miłość przeradza się w miłość przesadną, gdy partner okazuje się nieodpowiedni (obojętny, nieprzystępny) druga osoba nie potrafi się rozstać i tym bardziej stara się być jak najbliżej. Potrzeba miłości i tęsknoty staje się w pewnym momencie nałogiem (kobiety, które kochają za bardzo, 1992).

 

Najczęściej wymieniane elementy toksycznej miłości, to:

1. Całkowite zaobserwowanie obiektem miłości (Zawężenie relacji ze światem na rzecz zwiększającego się pragnienia bliskości) 

2. Wciąż niezaspokajana tęsknota za całkowitym posiadaniem lub byciem posiadanym przez obiekt miłości oraz ciągłe dążenie do jeszcze większej bliskości i ,,zespojenia" z ukochaną osobą

3. Głównym motywem działania jest własna potrzeba i pragnienie miłości nie zważając na to czy takie samo pragnienie posiada obiekt miłości 

4. Niemożność zaspokojenia miłości w danej relacji z powodu niechęci drugiej osoby, odległości lub innym stopniem poziomu zaangażowania u drugiej osoby

5. Naciskanie na drugą stronę mimo wiedzy iż wpływa to destrukcyjnie na nas samych

 

Uzależnienie od drugiej osoby może się pojawić w przypadku współuzależnienia (relacji z osobą uzależnioną) jednak nie musi. Współuzależnienie nie jest tym samym co uzależnienie od drugiej osoby

 

Podstawowymi cechami uzależnienia od osoby (od obsesyjnej relacji z nią) jest nałogowe zabieganie o intensywność emocjonalną relacji oraz o trwanie związku, mimo rosnących kosztów tej relacji (lub właśnie dlatego, że koszty się zwiększają), spowodowane najczęściej potrzebami i wzorcami zachowań ukształtowanymi w dysfunkcjonalnej rodzinie pochodzenia.