Psycholog

Psychodietetyk                Psychoterapeuta Uzależnień 

 

 

Psycholog online Monika Zawłocka

Współuzależnienie

Syndrom Współuzależnienia – to wyuczone, stałe działania oraz reakcje emocjonalne i poznawcze jednego członka rodziny, na destrukcyjne zachowania innego członka rodziny, związane z piciem alkoholu, przyjmowaniem innych substancji psychoaktywnych lub wykonywaniem czynności nałogowych, polegające na przystosowywaniu się do postępującego naruszania poczucia bezpieczeństwa emocjonalnego przez osobę uzależnioną, wprowadzającą destrukcję do relacji. Zachowania osoby współuzależnionej powtarzane są  w celu poprawy sytuacji i zmiany zachowań partnera, mimo ich nieskuteczności i rosnących kosztów ich wykonywania.

Czy to może być współuzależnienie?